Als de sirene gaat...

Home > Inwoners > Als de sirene gaat...

Als de sirene gaat...

Elke eerste maandag van de maand hoort u in de gemeente Heumen sirenes. Deze test begint om 12.00 uur en duurt ongeveer anderhalve minuut. Dit is nodig om na te gaan of de apparatuur goed werkt. Het is dan dus loos alarm. Als u deze sirene op een ander tijdstip hoort, dan is er wel iets aan de hand. Dat kan van alles zijn, zoals gevaarlijke stoffen die zijn vrijgekomen bij een brand, een zwaar ongeval of een dreigende overstroming.

Er kan in één of meer gemeenten iets aan de hand zijn, maar ook slechts in één wijk. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is het alarm dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen. Ga meteen naar binnen, stem uw radio of televisie af op de officiële calamiteitenzender Omroep Gelderland en wacht verdere instructies af.

Ga naar binnen

  • Wacht niet af maar ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Dat betekent: ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen, zoals een woning, kantoor of winkel.
  • Geef mensen die bij u aankloppen de gelegenheid om te schuilen.
  • Merken anderen de sirene niet op, waarschuw ze dan.
  • Kinderen moeten op school blijven, haal ze niet op.
  • Gebruik uw vaste en mobiele telefoon alleen voor échte noodgevallen om overbelasting van het netwerk te voorkomen.

Sluit ramen en deuren

Ramen en deuren moet u voor de veiligheid sluiten, zeker als er sprake is van gifwolken, gassen en straling.
Is het gebouw voorzien van mechanische ventilatie, zet deze dan uit.

Zet radio en televisie aan

Stem bij een ramp of crisis altijd af op Omroep Gelderland (radiofrequentie: FM 89.1). Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op. Actuele informatie over een ramp in uw gemeente is te vinden op www.crisisglz.nl.

Wat moet u doen bij evacuatie?

  • Sluit gas, water en licht af.
  • Neem alleen het hoogst noodzakelijke mee.
  • Sluit uw woning af.
  • Controleer of uw buren weten dat ze weg moeten.

In de rechterkolom vindt u meer informatie over een ramp of een ernstige calamiteit.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden