Belastingen

Home > Inwoners > Belastingen

Belastingen

Woont u in de gemeente Heumen, dan krijgt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen van Munitax. Op de website www.munitax.nl vindt u alle informatie over uw gemeentelijke belastingaanslag.
U vindt er informatie over de tarieven, het inzien van uw taxatieverslag en het maken van bezwaar, bijvoorbeeld tegen uw WOZ-waarde. U kunt via de website ook kwijtschelding aanvragen en een automatische incasso aanvragen of veranderen. Ook voor informatie over de OZB (de onroerende zaakbelasting), hondenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing kunt u terecht op de website van Munitax.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u bellen met Munitax via telefoonnummer 024-67 80 962. Munitax is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30-12.30 uur.

Twijfelt u over de juistheid van uw aanslag? Of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan adviseren we u altijd eerst te bellen met Munitax. Eén telefoontje kan veel ophelderen en een bezwaarprocedure voorkomen. En daar zijn zowel u, als Munitax, bij gebaat.

Waterschapsbelasting

Voor vragen over de waterschapsbelasting kunt contact opnemen met BSR via telefoonnummer 0344 704704. BSR is bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur. Of kijk op de website van BSR: www.bsr.nl.

Contact Munitax

T 024 - 67 80 962
ma t/m vrij van 8.30 tot 12.30 u

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden