Betaaldatum uitkering

Home > Inwoners > Betaaldatum uitkering

Betaaldatum uitkering

Om aanspraak te maken op de uitbetaling van uw uitkering (Pw/Ioaw/Ioaz/Bbz) bent u verplicht maandelijks een 'rechtmatigheidsonderzoeksformulier' in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de gemeente Heumen.

U kunt hierbij gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  • U stuurt ons het rechtmatigheidsonderzoeksformulier via de post ter attentie van de administratie sociale zaken en zorgt ervoor dat het op de uiterste inleverdatum in ons bezit is;
  • U geeft het rechtmatigheidsonderzoeksformulier af bij de receptie in de centrale hal van het gemeentehuis.

Opschorting uitkering

Zorg ervoor dat u het rechtmatigheidsonderzoeksformulier volledig invult, ondertekent, voorziet van de gewenste bewijsstukken (zoals salarisspecificaties) en tijdig inlevert. U voorkomt hiermee dat wij uw uitkering opschorten.

Inlever- en betaalschema 2019

Periodieke uitkering
in de maand
Uiterste inleverdatum recht-
matigheidsonderzoeksformulier

Betaaldatum uitkering
door gemeente Heumen

Januari maandag 28 januari vrijdag 1 februari
Februari maandag 25 februari vrijdag 1 maart
Maart maandag 25 maart maandag 1 april
April maandag 29 april vrijdag 3 mei
Mei maandag 20 mei maandag 3 juni
Juni maandag 24 juni maandag 1 juli
Juli maandag 29 juli vrijdag 2 augustus
Augustus maandag 26 augustus maandag 2 september
September maandag 30 september vrijdag 4 oktober
Oktober maandag 28 oktober vrijdag 1 november
November maandag 25 november maandag 2 december
December maandag 16 december donderdag 2 januari 2020

Opmerking: gekozen is voor een vaste uiterste inleverdag van het “rechtmatigheidsonderzoeksformulier” op de laatste maandag van de maand, tenzij er sprake is van feestdagen. Het formulier ontvangt u ongeveer één week voor de inleverdag.

Jaarlijkse indexering alimentatie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat de alimentaties per 1 januari 2019 automatisch verhoogd worden met 2 %.
De verhoging van zowel partner- als kinderalimentatie geldt voor door de rechter vastgestelde alimentaties, door partijen onderling afgesproken alimentaties en voor verhaal door gemeenten. Partner- en kinderalimentatie wordt gekort op uw uitkering als u die rechtstreeks van uw ex-partner ontvangt. U moet er zelf op letten dat u de verhoogde alimentatie van uw ex-partner ontvangt. De gemeente kort namelijk de verhoogde alimentatie bij de verstrekking van de uitkering na 1 januari 2019.

Heeft u problemen met de uitbetaling van de (geïndexeerde) alimentatie, meld dit dan bij uw contactpersoon. Hij/zij kan u misschien helpen.

Contact

Voor uitgebreide informatie of vragen kunt u contact opnemen met uw bijstandsconsulent van de afdeling Sociale Zaken. Dat kan persoonlijk tijdens het inloopspreekuur op maandag en donderdagochtend tussen 08.30 uur en 12.00 uur. U kunt ook bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur via telefoonnummer 14 024. Sociale Zaken is ook bereikbaar via e-mail: soza@heumen.nl. 

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden