Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita

Home > Inwoners > Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita

Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

 • het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland
 • de attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland

Wie kan het bewijs aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind jonger dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Uw kind moet in dit geval meekomen naar de afspraak op het gemeentehuis.

Prijs

 • bewijs van in leven zijn (voor pensioen gratis): € 14,15
 • attestatie de vita: € 13,80

Bewijs van in leven zijn aanvragen

Een bewijs van in leven zijn kunt u op 3 manieren aanvragen:

 • online. U moet inloggen met DigiD. U betaalt met iDeal (tenzij voor pensioen) en krijgt het bewijs binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.
 • op afspraak
 • vrij binnenlopen tijdens de openingstijden

Attestatie de vita aanvragen

Een attestatie de vita kunt u op 2 manieren aanvragen:

Meenemen

 • geldig legitimatiebewijs
 • geld: het formulier moet bij de aanvraag contant of per pin worden betaald
 • eventueel de brief van de instantie die om het bewijs van in leven zijn vraagt

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden