Bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie

Home > Inwoners > Bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie

Bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie

Wanneer u een laag inkomen heeft, is het soms financieel moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of de kosten te betalen voor een uitstapje. Daarom heeft de gemeente Heumen een speciale regeling die de kosten van maatschappelijke participatie vergoedt.

Voorwaarden

Deze regeling is voor elke inwoner van de gemeente Heumen die een laag inkomen heeft, dus niet alleen voor inwoners die een uitkering ontvangen. U heeft een laag inkomen als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Aanvragen

U kunt een participatieregeling aanvragen via het aanvraagformulier participatievoorzieningen (pdf, 1.85 MB). Heeft u een eigen klantmanager Sociale zaken, dan kunt u het formulier bij hem of haar opvragen. Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het:

  • opsturen naar: Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden
  • afgeven bij: afdeling Sociale Zaken

Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen. U kunt uw aanvraag bij de gemeente indienen tot en met 31 december van het jaar waarin u de regeling aanvraagt. Vraag bij twijfel altijd bij Sociale Zaken na of u recht heeft op de participatieregeling.

Contact

Voor meer informatie over deze inkomensregeling kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken via telefoonnummer: 14 024 of u  kunt mailen naar: soza@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden