Bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen

Home > Inwoners > Bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen

Bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen

De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners en hun kinderen mee kunnen doen in de samenleving. De financiële situatie mag dat niet in de weg staan. Om te voorkomen dat de maatschappelijke participatie van gezinnen met kinderen onder druk komt te staan door allerlei kosten voor schoolverplichtingen, biedt de gemeente bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen. Voor bijkomende schoolkosten is 200 euro per jaar beschikbaar, per schoolgaand kind in de leeftijd van 12-18 jaar.

Voorwaarden

Iedereen met een laag inkomen kan bij de gemeente een aanvraag indienen, ongeacht of u inkomen heeft uit arbeid of van een andere instantie. U heeft een laag inkomen als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Aanvragen

U kunt een participatieregeling aanvragen via het aanvraagformulier participatievoorzieningen (pdf, 1.85 MB). Heeft u een eigen klantmanager Sociale zaken, dan kunt u het formulier bij hem of haar opvragen. Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het:

  • opsturen naar: Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden
  • afgeven bij: afdeling Sociale Zaken

Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen. U kunt uw aanvraag bij de gemeente indienen tot en met 31 december van het jaar waarin u de regeling aanvraagt. Vraag bij twijfel altijd bij Sociale Zaken na of u recht heeft op de participatieregeling.

Stichting Leergeld

Heeft u te maken met andere kosten voor uw kinderen, die u zelf niet kunt betalen? Denk aan een computer of een fiets. Informeer dan bij de stichting Leergeld De Stuwwal.

Contact

Voor meer informatie over deze inkomensregeling kunt u tijdens openingstijden bellen met de afdeling Sociale Zaken via telefoonnummer: 14 024 of u kunt mailen naar: soza@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden