BOA's en wijkagenten

Home > Inwoners > BOA's en wijkagenten

BOA's en wijkagenten

BOA's

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) houdt zich bezig met toezicht en handhaving in de openbare ruimte op grond van de geldende regels (Algemene Plaatselijke Verordening en Drank- en Horecawet). Hierbij kun je onder meer denken aan:

  • overlast van hangjongeren
  • parkeerovertredingen
  • toezicht op evenementen
  • levert een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van de gemeente
  • spreekt overtreders aan en treedt - indien nodig - handhavend op
  • werkt samen met de brandweer, politie en/of hulpverleningsinstanties

Wijkagent

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Als het nodig is krijgt de wijkagent hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners waaronder de gemeente. Problemen worden besproken en er wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden en door wie. Informatie uit de buurt is dan van essentieel belang.

Wat doet de wijkagent met uw melding?

Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken. Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of probleem poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast zorgt. Ook kan de wijkagent een probleem doorspelen aan partners, zoals de gemeente of de woningbouwvereniging.

Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent?

Dit kan via internet. Kijk op Mijn buurt wie uw wijkagent is, of er eventueel spreekuur in de wijk is en hoe hij/zij te bereiken is. Natuurlijk kunt u ook 0900-8844 bellen voor een afspraak met uw wijkagent.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden