Bouwmeldingen

Home > Inwoners > Bouwmeldingen

Bouwmeldingen

De ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) verzorgt vanaf 1 januari 2018 het toezicht op verleende vergunningen en afgegeven meldingen.
Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, RO, inrit of kappen ontvangen en wilt u van start gaan? Meldt u de start van deze werkzaamheden dan bij de ODRN.

In de papieren van de vergunning zit een formulier om de start aan te kondigen. Dit vult u in en stuurt u naar de ODRN  (Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen), zodat de ODRN weet wanneer u aan het werk bent.

In overleg met u bepaalt de toezichthouder van de ODRN wanneer de bouw het best gecontroleerd kan worden

Wanneer u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft gekregen, meldt u wanneer u van start gaat met de volgende bouwfasen:

  • aanvang bouwwerkzaamheden;
  • u zet de bouw uit, de toezichthouder controleert deze en bepaalt met u de peilhoogte
  • aanvang grondverbeteringswerkzaamheden;
  • aanbreng funderingspalen/fundering;
  • aanvang storten beton (vloer en wanden);
  • gereed melden bouwwerkzaamheden

Als u klaar bent met het (ver)bouwen of slopen van uw pand, meldt u dit via het gereedmeldingsformulier dat bij uw vergunning zit.

Melden via e-mail kan ook

U kunt de start of de gereedmelding ook via e-mail aan de ODRN doorgeven. Doe dit dan via bouwinspecties@odrn.nl en meld hierbij het zaaknummer. Dit nummer staat bovenaan de begeleidende brief bij uw vergunning.

Meer informatie

www.odregionijmegen.nl/onderwerp/bouwen-of-verbouwen/starten-gereed-melden/

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden