Buurtbemiddeling

Home > Inwoners > Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

In Heumen bestaat sinds juli 2016 het project buurtbemiddeling. Met buurtbemiddeling kunnen mensen met buurt- of burenproblemen een vastgelopen conflict weer bespreekbaar te maken. Ze doen dit samen met neutrale buurtbemiddelaars. Dit zijn getrainde vrijwilligers die samen met de ruziënde partijen op zoek gaan naar oplossingen.

De  onafhankelijke buurtbemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal, want het is de bedoeling dat mensen zelf hun conflict oplossen.

Met elkaar in gesprek

Het gaat bij buurtbemiddeling om conflicten die nog niet uit de hand zijn gelopen, maar al wel voor veel spanning zorgen. Met buurtbemiddeling kunnen buren (weer) met elkaar in gesprek raken en afspraken maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Buurtbemiddeling bestaat al in meer dan 299 gemeenten. Uit landelijk onderzoek blijkt dat een mogelijk herstel van contact, een belangrijk motief van buurtbewoners is om aan buurtbemiddeling mee te doen. De meeste mensen vinden het namelijk prettig om hun buren in ieder geval te kunnen groeten en vriendelijk met elkaar om te kunnen gaan.

Aanmelding

Wilt u meer informatie of een buurtbemiddelaar inschakelen? Neem dan contact op met de coördinator buurtbemiddeling voor Heumen, Karin van der Zwaluw-Goedhart, telefoon: 024-3232751. U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-17.00 uur bellen of een email sturen naar: buurtbemiddelingheumen@sterker.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Kijk voor meer informatie op www.buurtbemiddelingheumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden