BuurtWhatsApp

Home > Inwoners > BuurtWhatsApp

BuurtWhatsApp

In verschillende wijken en buurten zijn BuurtWhatsApp-groepen actief. In zo'n groep wisselen buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in hun eigen buurt of wijk. Zo houden ze samen een oogje in het zeil.

BuurtWhatsApp-groepen zijn een initiatief van buurt- of wijkbewoners zelf die samen met hun buren alert willen zijn op verdachte situaties. De gemeente ondersteunt de vorming van BuurtWhatsApp-groepen met het plaatsen van borden op (vastgestelde) belangrijke uitvalswegen om dieven af te schrikken. De politie heeft contact met de beheerders van de groepen.

Gebruik BuurtWhatsApp

Als iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon signaleert, belt hij eerst 112 en stuurt daarna een bericht in de WhatsApp-groep. Buurtbewoners binnen de groep ontvangen een melding en kunnen extra alert zijn. Ondertussen kan de politie tot eventuele actie overgaan. Deelnemers handelen volgens de SAAR-methode.

WhatsApp in uw buurt

Of er in uw wijk of buurt al een WhatsApp-groep bestaat, kunt u controleren op www.wabp.nl (WhatsApp Buurtpreventie Nederland en België). Niet alle groepen hebben zich al geregistreerd, let daarom ook op de borden in uw wijk of buurt.

Een WhatsApp-groep starten

Wilt u een WhatsApp-groep starten voor uw buurt? Dan is het belangrijk om u aan te melden bij www.wabp.nl. Deze website inventariseert zoveel mogelijk groepen. Via wabp.nl worden beheerders van aangrenzende groepen met elkaar in verbinding gesteld. Zo ontstaat er een groter netwerk om belangrijke berichten door te sturen. Informeer ook uw wijkagent over uw WhatsApp-groep. Op wabp.nl vindt u tips voor het starten van een BuurtWhatsApp-groep en handige instructievideo's. Ook op de website van BuurtWhatsApp-groep Heumen en BuurtWhatsApp-groep Malden is veel informatie beschikbaar.

Een bord in uw buurt

De gemeente heeft een maximum aantal borden beschikbaar. Heeft u een BuurtWhatsApp-groep gestart? Neem dan contact op met Mirjam Andreas via telefoonnummer 14 024 zodat de gemeente een bord in uw buurt kan plaatsen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden