Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ)

Home > Inwoners > Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ)

Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ)

Iedereen die in Nederland woont, is verplicht zich met een basisverzekering te verzekeren tegen ziektekosten.
De basisverzekering vergoedt een groot deel van de noodzakelijke medische kosten voor bijvoorbeeld huisartsbezoek en geneesmiddelen. Een basisverzekering dekt niet alle kosten. Daarom is het belangrijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. De gemeente Heumen biedt een aanvullende verzekering met voordelen aan voor inwoners met een laag inkomen. Dit noemen we de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ).

De gemeente ziet graag dat u als inwoner goed verzekerd bent voor uw zorgkosten. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen en met een chronische ziekte en/of beperking. U heeft daarbij vaker te maken met meer kosten in vergelijking met andere mensen. Daarom heeft de gemeente met twee zorgverzekeraars (CZ en VGZ) afspraken gemaakt over zorgverzekeringen voor aanvullende ziektekosten en de betaling van het eigen risico. De CAZ biedt u volgende voordelen:

  • Een lagere premie
  • Ruimere vergoedingsmogelijkheden
  • Een bijdrage van de gemeente per persoon, per maand (€ 11 en bij uitgebreide CAZ € 27,75)

Voorwaarden

U kunt meedoen als uw inkomen tot 130% van de bijstandsnorm bedraagt. Daarnaast gelden er vermogensgrenzen.

Aanvragen

Als u wilt deelnemen aan de CAZ kunt u kiezen voor zorgverzekeraar CZ of VGZ. U sluit daar een basisverzekering af en u kunt kiezen voor een aanvullende verzekering die bij uw situatie past. Download het aanvraagformulier participatievoorzieningen (pdf, 1.85 MB).

Als u een aanvraag heeft ingediend, wordt deze door ons beoordeeld. Wij toetsen of u aan de eisen voor minimuminkomen en vermogen voldoet en berichten u daarover. Vervolgens melden wij u aan bij de zorgverzekeraar van uw keuze.

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Poos Assurantiën via tel. 024 - 645 46 23 of info@poosassurantien.nl.
Of u kunt spreken met een medewerker van Poos Assurantiën, die iedere vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur aanwezig is in het gemeentehuis (graag uw zorgpolis meenemen).

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden