Dagbesteding

Home > Inwoners > Dagbesteding

Dagbesteding

Dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen is in de gemeente Heumen een algemene voorziening. Dit betekent dat u hiervoor geen indicatie nodig heeft. Ook is het niet mogelijk om voor deze vorm van dagbesteding een persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.

Als u gebruik wilt maken van de dagbesteding kunt u contact opnemen met Malderburch. Zij gaan samen met u kijken wat nodig is en passend bij uw situatie. Dit kunnen activiteiten zijn bij Malderburch of bij andere organisaties, maar ook  dagbesteding gedurende één of meerdere dagen per week in het zorgcentrum Malderburch of de Buurderij.

Vervoer van en naar dagbesteding

Malderburch bekijkt per situatie of het vervoer van en naar de dagbesteding noodzakelijk is. Vaak zijn ouderen zelf in staat om naar de dagbesteding te komen, eventueel met behulp van iemand uit het netwerk of een vrijwilliger. Als u vervoer nodig heeft wordt de bus van Vervoer op maat ingezet.

Eigen bijdrage

U betaalt voor de dagbesteding bij Malderburch een eigen bijdrage van €10 per dag voor het eten en drinken en de activiteiten. Voor het vervoer van en naar de dagbesteding betaalt u een eigen bijdrage van €1 per enkele reis. Omdat het gaat om een algemene voorziening betaalt u deze bijdrage rechtstreeks aan Malderburch. Deze wordt dus niet geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Meer informatie

Als u vragen heeft over dagbesteding kunt u contact opnemen met Malderburch, Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg.
Adres: Broekkant 16, Malden
Telefoon: 024 - 357 05 70
Website: www.malderburch.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden