Dementie

Home > Inwoners > Dementie

Dementie

Dementie is een verzamelnaam van hersenaandoeningen met als belangrijk kenmerk geheugenstoornissen. Alzheimer is de meest voorkomende vorm.

Maar liefst één op de vijf mensen in Nederland krijgt te maken met een vorm van dementie. Ook in Heumen krijgen veel meer mensen te maken met dementie.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden