Eigen bijdrage

Home > Inwoners > Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

U kunt bijvoorbeeld hulp vragen bij:

  • een schoon en leefbaar huis
  • in en om uw huis kunnen lopen en bewegen
  • praktische zaken goed regelen, bijvoorbeeld het bijhouden van dingen die met geld te maken hebben
  • voldoende sociale contacten
  • een nuttige dagbesteding
  • structuur in de dag of week

Wat kost de hulp of ondersteuning?

U betaalt in 2020 voor de meeste hulp of ondersteuning uit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 voor de meeste hulp uit de Wmo niks te betalen.

Heeft u nog vragen?

Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) vindt u veel informatie. U kunt ook het CAK bellen. Het gratis nummer is: 0800-1925. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een medewerker van Vraagwijzer op nummer: (024) 358 83 00.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden