Eigen bijdrage

Home > Inwoners > Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Ontvangt u van de gemeente een individuele voorziening (Jeugdwet), een maatwerkvoorziening (Wmo) of een persoonsgebonden budget? Dan betaalt u daarvoor een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Om de eigen bijdrage voor 2017 te berekenen, gaat het CAK uit van uw verzamelinkomen over het jaar 2015. Het CAK berekent hoeveel u zelf per 4 weken kunt bijdragen (de maximale periodebijdrage voor zorg thuis) op basis van uw inkomen, vermogen (8% van de grondslag sparen/beleggen box 3), de gezinssituatie en de leeftijd. Het CAK ontvangt van de Belastingdienst de relevante inkomensgegevens.

Zijn de kosten van de zorg, hulp of voorziening lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u minder dan uw maximale periodebijdrage. U betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage en nooit meer dan de kostprijs.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage, ga naar www.hetcak.nl. Op deze website vindt u ook een rekentool voor uw eigen bijdrage.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden