Energieverbruik Heumen

Home > Inwoners > Energieverbruik Heumen

Energieverbruik Heumen

In 2017 gebruikten de inwoners en bedrijven van onze gemeente gecombineerd voor stroom en gas 641,2 Terajoule en dat is omgerekend 178 111 111,111 kWh (kilowatt uur). Terajoule is een energie-eenheid die zowel stroomverbruik als gasverbruik kan weergeven. 

Het energiegebruik in Heumen is in 2017 licht gestegen met 6,1 Terajoule ten opzichte van 2016 (zie de tabel hieronder). Het stroomverbruik daalde in 2017, maar het gasgebruik steeg. De uitstoot van CO2 als gevolg van ons energiegebruik in de gehele gemeente Heumen in 2017 was 55,6 kiloton.

 Hieronder is het energieverbruik en de CO2 uitstoot in opeenvolgende jaren in Heumen af te lezen (bron: landelijke monitor ‘Energie in Beeld 2017’).

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden