Erkenning kind

Home > Inwoners > Erkenning kind

Erkenning kind

Heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u niet gehuwd met de (aanstaande) moeder, kunt u toch het wettelijk vaderschap van het kind op u nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Voor elk kind dat binnen uw relatie wordt geboren, moet apart erkenning worden gedaan.

Sinds 1 april 2014 kan ook de duomoeder juridisch ouder worden. Haar moederschap kan automatisch ontstaan door geboorte van het kind of door erkenning. Erkenning gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Erkenning ongeboren vrucht

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.
U kunt voor een erkenning tijdens de zwangerschap op afspraak terecht bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis.

Erkenning bij of na geboorteaangifte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.
U kunt voor een erkenning bij of na de geboorte op afspraak terecht bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis.

Naamskeuze

Bij erkenning kan de achternaam van het kind worden gekozen. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de man moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Gezag

Na de erkenning heeft u als vader nog geen gezag, dat wil zeggen u bent nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Na de geboorte van uw kind kunt u het gezag, met toestemming van de moeder, laten registreren bij de rechtbank.

U kunt uw aanvraag voor het gezamenlijk gezag digitaal verzenden. U hebt het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind nodig bij het invullen van het formulier. Na het invullen van het formulier wordt uw aanvraag verwerkt. U ontvangt binnen twee weken per post een uittreksel uit het Gezagregister over uw aanvraag tot gezamenlijk gezag op het adres waar het kind staat ingeschreven.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook een formulier tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige (pdf, 224 kB). U dient dan een geboorteakte van uw kind en kopieën van het legitimatiebewijs van beide ouders mee te sturen.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs van erkenner en moeder;
  • als de moeder zelf niet meekomt: een door de moeder ondertekende schriftelijke toestemming. Als de moeder niet persoonlijk aanwezig is, kan alleen de erkenning worden geregeld. Naamskeuze is alleen mogelijk als de moeder persoonlijk bij de erkenning aanwezig is. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind binnen uw huidige relatie.

Online regelen

Afspraak maken

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden