Evenement organiseren

Home > Inwoners > Evenement organiseren

Evenement organiseren

Een evenement is een voor publiek toegankelijke activiteit, meestal met als doel vermaak. U kunt hierbij denken aan een braderie, rommelmarkt, optocht, buurtfeest, sponsorloop, popconcert, ballonnenwedstrijd, maar bijvoorbeeld ook aan een herdenkingsplechtigheid.
Wilt u een evenement organiseren, dan heeft u in principe een vergunning nodig. Voor sommige evenementen is een melding echter genoeg.

Vergunning of melding?

Hieronder vindt u de voorwaarden voor een melding. Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan mag u volstaan met een melding van het evenement. Is dit niet het geval, dan moet u een vergunning aanvragen.

  • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen
  • het evenement vindt plaats tussen 09.00 uur en 00.00 uur
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 uur en na 00.00 uur
  • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom-)fietspad, parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
  • er worden geen objecten geplaatst met een oppervlakte groter dan 10m2 per object (bijvoorbeeld een barbecue, partytent, luchtkussen)
  • er is altijd een organisator aanwezig
  • de organisator meldt het evenement ten minste vier weken van tevoren bij de gemeente

Let op: voor het aanvragen van een rommelmarkt gelden andere voorwaarden. Vraag deze na bij de gemeente. Bel 14 024 of mail naar apv@heumen.nl.

Vraag de vergunning op tijd aan

Wij raden u aan om uw evenement minimaal 12 weken van tevoren te melden. Als blijkt dat u toch een vergunning nodig heeft, is er nog voldoende tijd om de aanvraag te behandelen. Alleen als u zeker weet dat een melding volstaat, kunt u de melding vier weken van tevoren doen.

Prijs

Het tarief van een evenementenvergunning hangt samen met de tijd die de ambtenaren nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. En dit hangt weer samen met het risico van uw evenement.

Kosten vergunning
Soort evenement Prijs
Groot evenement met verhoogd risico € 297,90
Klein evenement zonder risico € 79,80
Braderie € 297,90
Snuffelmarkt € 45,75

Als er voor de aanvraag  een advies is vereist van  een onafhankelijk deskundige dan wordt het tarief verhoogd met de kosten die door deze onafhankelijk deskundige voor dit advies in rekening worden gebracht.

Een melding is gratis.

Doorlopende vergunning

Als u een doorlopende meerjarige evenementenvergunning heeft, dan hoeft u alleen een melding in te dienen. Gebruik hiervoor het formulier melding evenement met doorlopende vergunning (pdf, 115 kB).

Alcohol schenken

Wilt u tijdens het evenement zwak- alcoholhoudende drank (15% alcoholpercentage of minder) schenken op een locatie die niet valt onder een Drank- en Horecavergunning? Dan heeft u een ontheffing drank schenken nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Deze ontheffing geldt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

Wilt u een langere periode alcoholhoudende dranken verstrekken, dan heeft u een vergunning nodig op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Neem hiervoor contact op met de afdeling Publiekszaken, team APV via apv@heumen.nl of telefoonnummer 14 024.

Evenement aanvragen

Stuur het aanvraagformulier met alle bijlagen per post naar: Gemeente Heumen, team APV, Postbus 200, 6580 AZ  in Malden. Mailen mag ook naar heumen@heumen.nl.

Mocht u twijfelen of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat, stuur dan een mail naar apv@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden