Factsheet

Home > Inwoners > Factsheet

Factsheet

Heumen heeft zich ten doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hoe de toekomst er precies uit gaat zien qua energievoorziening weet niemand. Technologische ontwikkelingen gaan door en het is nog onzeker wat de verduurzaming van onze warmtevoorziening en vervoersbehoefte gaat vragen.

Wat we in het buitengebied moeten aanleggen op het gebied van windmolens en zonnevelden hangt af van wat we binnen de bebouwde kom weten te realiseren op het gebied van besparing, isolatie en opwekking. Hoe succesvoller we zijn in de bebouwde omgeving, hoe kleiner de resterende opgave in het buitengebied.

Op de factsheet, die u op deze pagina kunt downloaden, ziet u de opgave die Heumen heeft in een optimistisch scenario en wat die is in een plusscenario.

Let op: Dit staat nog los van de extra opgave die we kunnen krijgen vanuit de regio. Immers grote steden en industrie met weinig ruimte om zelf energie op te wekken zullen een beroep doen op gemeenten die veel ruimte hebben. Op dit moment is nog niet bekend hoe groot die extra opgave uit de regio is. Daarom is dit nu nog niet opgenomen in dit overzicht. Hier vindt u het overzicht met de Heumense energieopgave en de daarbij gehanteerde uitgangspunten.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden