Geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- of overlijdensakte aanvragen

Home > Inwoners > Geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- of overlijdensakte aanvragen

Geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- of overlijdensakte aanvragen

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Dat gebeurt bij:

 • geboorte;
 • huwelijk of partnerschapsregistratie;
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie;
 • overlijden.

De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U kunt bij de gemeente Heumen dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in de gemeente hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Heumen, maar is uw kind in het ziekenhuis in Nijmegen geboren? Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Nijmegen.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

 • geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind;
 • huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner;
 • partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner;
 • echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner;
 • akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner;
 • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s).

Machtiging

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, moet het machtigingsformulier (pdf, 137 kB) invullen en ondertekenen.

Prijs

€ 14,15

Geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- of overlijdensakte aanvragen

U kunt een uittreksel burgerlijke stand op drie manieren aanvragen:

 • online. Dit kan alleen als u het uittreksel voor uzelf, uw kind, uw partner of uw ouder(s) aanvraagt. U moet inloggen met DigiD. U betaalt met iDeal en krijgt het uittreksel binnen drie werkdagen thuisgestuurd.
 • op afspraak.
 • vrij binnenlopen tijdens de openingstijden.

Meenemen

 • geldig legitimatiebewijs;
 • als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging (pdf, 137 kB) nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen;
 • geld: het uittreksel moet bij de aanvraag contant of per pin worden betaald.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden