Gebruik van drones

Home > Inwoners > Gebruik van drones

Gebruik van drones

Vliegen met drones voor privé gebruik en gedeeltelijk voor zakelijk (beroepsmatig) gebruik is in Nederland zonder vergunning toegestaan. Er gelden wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden zakelijk gebruik

Er zijn voorwaarden aan verbonden waar een drone operator van op de hoogte moet zijn omdat hij/zij anders geen certificaat krijgt.

Voorwaarden privé gebruik

 • De drone mag niet meer dan 25 kg (inclusief eventuele apparatuur) wegen (dit wordt in de toekomst mogelijk 4 kg);
 • Er mag alleen bij daglicht gevlogen worden;
 • Er mag niet gevlogen worden:
  - boven groepen met mensen;
  - boven aaneengesloten bebouwing;
  - boven kunstwerken;
  - boven wegen (niet binnen de bebouwde kom)

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden