Gehandicaptenparkeerkaart

Home > Inwoners > Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, dicht bij uw bestemming. U kunt drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen: de bestuurderskaart, de passagierskaart en een gecombineerde parkeerkaart. Daarnaast is er een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen. Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij Vraagwijzer.

Voorwaarden 

Bestuurderskaart

 • U heeft een langdurige beperking, 6 maanden of langer, waardoor u met de gebruikelijke hulpmiddelen niet verder kan lopen dan 100 meter
 • U bent blijvend aan een rolstoel gebonden
 • U hebt andere aantoonbare ernstige beperkingen

Passagierskaart

 • U heeft een langdurige beperking, 6 maanden of langer, waardoor u met de gebruikelijke hulpmiddelen niet verder kan lopen dan 100 meter
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van een bestuurder
 • U bent blijvend aan een rolstoel gebonden
 • U hebt andere aantoonbare ernstige beperkingen.

Gecombineerde kaart

Als u zowel bestuurder als passagier bent, kunt u in aanmerking komen voor de gecombineerde kaart. U moet dan zowel aan de voorwaarden voor de passagierskaart als die voor de bestuurderskaart voldoen.

Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

Heeft u een instelling waar gehandicapten verblijven? Dan kunt u voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiermee kunt u dicht bij uw bestemming parkeren.

Prijs

€ 36,15

Geldigheid

Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig en niet langer dan de geldigheidsdatum van uw rijbewijs.

Aanvragen of verlengen gehandicaptenparkeerkaart

Maak een afspraak met Vraagwijzer via telefoonnummer 14 024. Samen met u stellen we vast welke ondersteuning u nodig heeft en of een gehandicaptenparkeerkaart een oplossing biedt.

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, kan een medisch onafhankelijk advies gevraagd worden aan Sciopeng.

Meenemen

Na uw aanvraag

De gemeente neemt uiterlijk 8 weken na aanvraag een besluit. Bij een positief besluit bellen wij u en kunt een de kaart ophalen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt daarvoor een afspraak maken [link]. Bent u al in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart, neem uw oude kaart dan mee. Deze moet u inleveren.

Gehandicaptenparkeerkaart kwijt of gestolen

Meld dit dan direct bij het Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14 024. Vul daarnaast de verklaring vermissing gehandicaptenparkeerkaart (inloggen met DigiD) in. U kunt een aanvraag doen voor een nieuwe kaart met dezelfde einddatum.

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

U moet zich houden aan de regels die gelden waar u parkeert. In Heumen kunt u parkeren:

 • op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op straat. Dit is gratis.
 • op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in een betaald parkeren zone. U hoeft hiervoor niet te betalen.
 • op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen met een tijdslimiet (op straat of betaald parkeren zone). U moet uw parkeerschijf gebruiken.
 • op een normaal vak voor betaald parkeren. U moet een parkeerticket kopen.
 • in een gebied met een parkeerverbod waar u maximaal 3 uur mag staan, mits niet hinderlijk. U moet uw parkeerschijf gebruiken.

[Rechterkolom]

Gehandicaptenparkeerplaats

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden