Geld voor een goed idee

Home > Inwoners > Geld voor een goed idee

Geld voor een goed idee

Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het goed leven is. Uiteraard kunt u daar als bewoner, bedrijf of organisatie aan bijdragen. Als u samen met anderen een goed burgerinitiatief bedenkt om de leefbaarheid in uw buurt, dorp of gemeente te verbeteren, kunt u daar geld of begeleiding van de gemeente voor krijgen. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat wonen in uw buurt aangenamer wordt.

Soorten subsidie

De gemeente maakt onderscheid in twee soorten initiatieven die u het hele jaar kunt aanvragen:

  • Vonkje: initiatieven die u met een kleine financiële bijdrage van de gemeente zelf kunt uitvoeren, zonder hulp van de gemeente. U krijgt maximaal € 500.  
  • Initiatief: initiatieven waarbij u hulp van de gemeente nodig heeft. U kunt vanaf januari 2018 een initiatief aanvragen. 

Spelregels

Uw Vonkje of Initiatief moet wel voldoen aan een aantal spelregels. Uw aanvraag voldoet aan de Algemene Subsidie Verordening 2012 en:

  • Uw initiatief draagt eraan bij dat bewoners prettig samenleven en uw dorp, wijk of gemeente er op vooruit gaat
  • Uw initiatief is niet gericht op het maken van winst
  • Bewoners in de buurt steunen het initiatief
  • Eventueel beheer, onderhoud en structurele kosten zijn geregeld
  • U voert als inwoners het initiatief zelf uit
  • Uw initiatief leidt binnen één jaar tot een concreet resultaat

Aanvraag Vonkje

U kunt het hele jaar door digitaal een vonkje aanvragen. Vraag uw Vonkje op tijd aan, in ieder geval 8 weken voordat u uw initiatief wilt uitvoeren. U kunt geen aanvraag indienen voor een initiatief dat al heeft plaatsgevonden.

U ontvangt een bevestiging van ontvangst. Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. U ontvangt in ieder geval binnen 13 weken een schriftelijke reactie of uw aanvraag wordt toegekend. Aanvragen behandelt de gemeente op volgorde van binnenkomst. De gemeente kent subsidie aan goedgekeurde aanvragen toe zolang het budget voor het lopende jaar dit toelaat. 

Aanvraag Initiatief

U kunt vanaf 2018 het hele jaar door digitaal een initiatief aanvragen. Doe dit ruim op tijd, voordat u uw initiatief wilt uitvoeren.
U ontvangt een bevestiging van ontvangst. Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. U ontvangt in ieder geval binnen 13 weken een schriftelijke reactie of uw aanvraag wordt toegekend. Initiatieven worden op volgorde van binnenkomst behandeld.Het college van burgemeester en wethouders besluit welke initiatieven de gemeente ondersteunt. De gemeente kent subsidie aan goedgekeurde aanvragen toe zolang het budget voor het lopende jaar dit toelaat. 

Inspiratiebijeenkomst

Begin 2018 organiseert de gemeente een inspiratiebijeenkomst om bestaande initiatieven in de verschillende dorpen en wijken voor het voetlicht te brengen van huidige initiatiefnemers en andere geïnteresseerden. Daarnaast is er ruimte om elkaar te ontmoeten  ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en te komen tot nieuwe initiatieven. Ook het ontmoeten van (commerciële) partners die kunnen helpen bij het uitvoeren of verwezenlijken van een initiatief is een mogelijkheid. Wij informeren u hier uitgebreid over via onze communicatiekanalen.

Initiatieven in beeld

Wilt u weten welke initiatieven er zijn in de gemeente Heumen? U vindt het op participatiekaart.nl. U kunt zoeken op  locatie of op verschillende categorieën. Hiermee wil de gemeente laten zien wat bewoners, bedrijven en organisaties allemaal doen in hun leefomgeving en daarmee andere bewoners inspireren en stimuleren om ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun dorp of buurt.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de voorwaarden of als u uw initiatief wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met Monique Willems via telefoonnummer 14 024. U kunt ook mailen naar: heumen@heumen.nl.

Als u meer informatie wilt over andere subsidiemogelijkheden en fondsen kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen. U kunt daar ook terecht voor aanvullende informatie over vrijwilligerswerk.

Geld of begeleiding van de Provincie

Ook de Provincie Gelderland ondersteunt initiatieven van bewoners met begeleiding of geld. Beheerders van dorpshuizen, buurthuizen en andere gemeenschapsvoorzieningen kunnen daarnaast subsidie aanvragen voor aanpassingen aan het gebouw. Het gaat hierbij om aanpassingen die nodig zijn om het gebouw toegankelijk te maken voor mindervaliden, geschikt te maken voor nieuwe activiteiten of energiezuiniger te maken. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op de website van de Provincie Gelderland.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden