Herontwikkeling Steenhuys

Home > Inwoners > Herontwikkeling Steenhuys

Herontwikkeling Steenhuys

Stichting de Driestroom heeft locatie ‘het Steenhuys’ in Malden verkocht aan de gemeente Heumen. De gemeente Heumen onderzoekt de komende maanden of het pand omgebouwd kan worden tot woningen. Op maandag 13 maart organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over het haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van het gebouw. In dit bericht leest u de conclusies en de verdere procedure.

De bijeenkomst was bedoeld om bewoners en betrokkenen te informeren over de plannen en een eerste reactie van elkaar hierover te horen.

Conclusies

De belangrijkste conclusies van de bijeenkomst zetten we hieronder uiteen:

 • Goede oplossing vinden voor herhuisvesting huurders
  De verenigingen en maatschappelijke instellingen die een ruimte in het Steenhuys huren van Driestroom maken zich zorgen over hun toekomstige huisvesting. Zij hebben de gemeente opgeroepen te helpen hiervoor een oplossing te vinden.
 • Woonfunctie en ontmoetingsfunctie
  De omwonenden, verenigingen en instellingen hebben een oproep gedaan het Steenhuys niet uitsluitend een woonfunctie te geven, maar ook de ontmoetingsfunctie voor de buurt in stand te houden.
 • Doelgroepen
  De keuze voor woningen wordt als een logische stap ervaren, maar de meningen over voor welke doelgroep dit moet zijn lopen uiteen. Een deel van de inwoners geeft de voorkeur aan ouderenhuisvesting een ander deel juist aan starters. Daarbij werd gevraagd om naar een combinatie van beiden te kijken.
 • Behoud karakteristieke gevel
  Inwoners waarderen het dat er in het onderzoek vooralsnog wordt uitgegaan om de karakteristieke voorgevel te behouden. De sloop van de achtergevel en uitbreiding aan de achterzijde vond men niet bezwaarlijk, mits het geheel goed wordt afgestemd op de directe omgeving, niet te hoog wordt en het parkeren goed wordt opgelost.

Haalbaarheidsonderzoek

De opmerkingen van de avond worden door de gemeente in het haalbaarheidsonderzoek meegenomen en in juni 2017 aan de inwoners teruggekoppeld. Dit betekent dat de gemeente onderzoekt of een kleinschalige ontmoetingsfunctie te combineren is met de beoogde woonfunctie. De nadruk ligt echter op de woonfunctie, het is niet de bedoeling dat het Steenhuys onderdak blijft bieden aan verenigingen en instellingen.

Herhuisvesting verenigingen en instellingen

De gemeente begrijpt de zorg van de verenigingen en instellingen over hun huisvesting. Driestroom en gemeente hebben daarom afgesproken samen op zoek te gaan naar mogelijkheden voor andere huisvesting en gaan daarover in gesprek met de huurders/ gebruikers. Totdat duidelijk is wat de gemeente met het Steenhuys gaat doen, huurt Driestroom het pand van de gemeente en verhuurt Driestroom de ruimten aan de maatschappelijke gebruikers.

Informatie

Voor meer informatie over het Steenhuys kunt u contact opnemen met Patrick Gering via telefoonnummer: 06 - 57 88 21 11 of mailen naar: patrickgering@bmc.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden