Hittestress

Home > Inwoners > Hittestress

Hittestress

Door klimaatverandering nemen niet alleen felle regenbuien toe, ook de droogteperiodes worden langer. Daarnaast houden bebouwde gebieden meer warmte vast. Dit zorgt bij langdurige hittegolven voor hittestress. 

Hittestress

Tijdens hittegolven blijft warmte vaak hangen in bebouwde gebieden. Met name steden kunnen nauwelijks afkoelen waardoor het alleen maar warmer wordt. Dat komt door de stenen omgeving, minder groen en water en minder wind. Ook kunnen uitlaatgassen van auto’s langer blijven hangen. Het verschil tussen een stadscentrum en park kan oplopen tot wel 10 graden Celsius. Hittestress zorgt voor hogere ziekte- en zelfs sterftecijfers. Met name kinderen, ouderen en patiënten zijn kwetsbaar.  

Gelukkig kunnen we wel wat doen: meer bomen, groene gevels en slim bouwmateriaal zorgen dat er minder warmte blijft hangen. Parken en stadsgroen voeren niet alleen water af, maar geven ook verkoeling.  

Iedereen kan hittestress verminderen: 

  • Tegel eruit, plant erin: minder stenen in de tuin om minder warmte vast te houden en meer water te laten opvangen in het groen  
  • Een groen dak of groene gevel om de lucht te koelen 
  • Water met een fonteintje koelt af
  • Laat de airco uit: airconditioning kost veel energie en maakt de straat alleen maar warmer 

Ook tijdens een hittegolf kun je jezelf beschermen: 

  • Drink voldoende water (en zouten) 
  • Laat de ramen overdag dicht en ’s avonds open 
  • Doe de gordijnen dicht of zonwering omlaag 

Droogte

Meestal is er in Nederland voldoende zoet water. Dit hebben we bijvoorbeeld nodig voor drinkwater, natuur, landbouw, industrie en scheepvaart. Maar met weinig regen of hoge temperaturen kan er ook bij droogte een tekort ontstaan. Er ontstaat dan een risico op natuurbranden, schade op landbouwgrond en er is te weinig koelwater beschikbaar voor industrie. Boten kunnen in de problemen komen doordat water in rivieren en kanalen lager staat, oppervlakte- en grondwater kan zouter worden en blauwalg kan overlast veroorzaken. 

Om dit te voorkomen wordt de waterstand zo goed mogelijk gereguleerd met stuwen. Als er echt een watertekort ontstaat, verdelen Rijkswaterstaat en de waterschappen het water volgens criteria in de Waterwet. 

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden