Hoe werkt de Wmo?

Home > Inwoners > Hoe werkt de Wmo?

Hoe werkt de Wmo?

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moeten mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen aan de maatschappij. Dat geldt ook voor mensen die beperkingen hebben of die niet helemaal zelfredzaam zijn, zoals mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen.

Vormen van zorg

Wanneer u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo, kunt u in de meeste gevallen de keuze maken tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura leent u het hulpmiddel van een vaste leverancier of ontvangt u de huishoudelijke hulp van één van de vaste leveranciers. De gemeente betaalt de kosten rechtstreeks aan de leverancier.

Kiest u voor een persoonsgebonden budget (Pgb) dan ontvangt u een budget waarmee u zelf de huishoudelijke hulp of een hulpmiddel inkoopt. De betalingen verlopen dan via de Sociale Verzekeringsbank.

Eigen bijdrage

Voor bijna alle Wmo-voorzieningen geldt een eigen bijdrage. Er zijn wel uitzonderingen. Voor een rolstoel hoeft u bijvoorbeeld geen eigen bijdrage te betalen en ook niet voor voorzieningen of hulpmiddelen voor kinderen onder de 18 jaar. Voor alle voorzieningen binnen de Wmo geldt overigens dat er géén inkomensgrenzen gehanteerd worden.

Klachten Wmo

Bent u niet tevreden over de wijze waarop u geholpen bent? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u altijd een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkzaam is.

Bezwaar Wmo

Als u het niet eens bent met de beschikking, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Leg in uw bezwaarschrift uit om welke beschikking het gaat en waarom u het er niet meer eens bent. Vermeld in ieder geval uw naam, adres, datum van bezwaar en handtekening. Stuur uw bezwaarschrift met een kopie van de beschikking naar: Gemeente Heumen, t.a.v. burgemeester en wethouders, Postbus 200 6580 AZ Malden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met Vraagwijzer via telefoonnummer: 14 024. U kunt ook een e-mail sturen naar vraagwijzer@heumen.nl.

Vraagwijzer

Kerkplein 6, 6581 AC Malden

T (024) - 358 83 00

E vraagwijzer@heumen.nl

Openingstijden

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden