Hoe werkt de Wmo?

Home > Inwoners > Hoe werkt de Wmo?

Hoe werkt de Wmo?

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moeten mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen aan de maatschappij. Dat geldt ook voor mensen die beperkingen hebben of die niet helemaal zelfredzaam zijn, zoals mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen.

Welke hulp kan ik krijgen via de Wmo?

Bij onze gemeente bekijkt de consulent van Vraagwijzer met u welke hulp u nodig heeft. Soms is een algemene voorziening voldoende, zoals een boodschappenservice of klussendienst. Soms is een individuele voorziening, ook wel maatwerkvoorziening genoemd, de enige oplossing. Een maatwerkvoorziening is specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. U heeft hiervoor altijd een indicatie nodig van de gemeente.

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

  • Huishoudelijke hulp
  • Begeleiding
  • Rolstoel
  • Woonvoorzieningen (bijvoorbeeld: toiletverhoger, traplift)

Wat kost het?

Vaak moet u meebetalen aan een maatwerkvoorziening. Dit noemen we de eigen bijdrage Wmo.
Lees meer over de eigen bijdrage.

Hoe dien ik een klacht in?

Bent u niet tevreden over de wijze waarop u geholpen bent? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon van de organisatie waar u hulp of steun krijgt. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u altijd een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkzaam is.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met het besluit (over de hulp of zorg), dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Leg in uw bezwaarschrift uit om welk besluit het gaat en waarom u het er niet meer eens bent. Vermeld in ieder geval uw naam, adres, datum van bezwaar en handtekening. Stuur uw bezwaarschrift met een kopie van de beschikking naar: Gemeente Heumen, t.a.v. burgemeester en wethouders, Postbus 200 6580 AZ Malden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met een consulent van de gemeente via telefoonnummer: (024) 358 83 00. U kunt ook een e-mail sturen naar vraagwijzer@heumen.nl.

Vraagwijzer

Kerkplein 6, 6581 AC Malden

T (024) - 358 83 00

E vraagwijzer@heumen.nl

Openingstijden

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden