Huis- en gedragsregels

Home > Inwoners > Huis- en gedragsregels

Huis- en gedragsregels

Bezoekers van het gemeentehuis moeten de volgende huis- en gedragsregels in acht nemen.

Het is bezoekers niet toegestaan:

 • verbaal of fysiek geweld te gebruiken in welke vorm dan ook
 • overlast gevend of aanstootgevend gedrag te vertonen
 • seksueel getinte opmerkingen te maken of handtastelijk te worden
 • discriminerende opmerkingen van welke aard dan ook te maken
 • te intimideren op welke manier dan ook
 • slag- , steek- of vuurwapens of ander potentieel schadetoebrengend gereedschap mee te brengen
 • alcohol of drugs of iets soortgelijks te gebruiken, dan wel te roken op andere dan daarvoor uitdrukkelijk aangewezen plaatsen
 • onder invloed van alcohol of drugs het gemeentehuis te betreden
 • etenswaren of dranken in de algemene publieksruimte te nuttigen
 • zonder aanleiding of doel in de algemene publieksruimte te verblijven
 • huisdieren mee te nemen, met uitzondering van geleidehonden.

Elke bezoeker is verplicht:

 • zich respectvol te gedragen naar een medewerker
 • aanwijzingen van een medewerker op te volgen
 • zich te legitimeren als een medewerker daarom verzoekt

Ook buiten het gemeentehuis moet elke bezoeker deze regels in acht te nemen bij contacten met medewerkers van de gemeente Heumen.

Sancties

Een bezoeker die zich niet houdt aan deze regels kan geconfronteerd worden met:

 • verwijdering uit het gemeentehuis
 • aangifte van een strafbaar feit bij de politie
 • verhaal van de schade
 • ontzegging van de toegang tot het gemeentehuis gedurende een bepaalde periode
 • verlaging van de uitkering gedurende een bepaalde periode.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden