Huishoudelijke hulp

Home > Inwoners > Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

Wanneer u uw huishouding zelf niet meer goed kunt doen, omdat u bijvoorbeeld ziek bent of omdat u door ouderdom slecht ter been bent, kan het zijn dat u hulp in het huishouden nodig heeft.

Zelf huishoudelijke hulp regelen

Het kan zijn dat u het liefst zelf huishoudelijke hulp regelt. Of dat u niet in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp vanuit de gemeente. Er zijn verschillende thuiszorgorganisaties die u verder kunnen helpen. Voorbeeld hiervan zijn Acteon Thuiszorg, Tzorg, GrandCare, Vérian of Zilverzorg. Dit heet particuliere thuiszorg.

Huishoudelijke hulp via de gemeente

Kunt u uw huishouden niet meer zelf goed doen en is er niemand in uw omgeving die u kan helpen, dan is mogelijk een oplossing voor u hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U meldt zich dan bij Vraagwijzer van de gemeente Heumen.

Een consulent gaat daarna met u in gesprek. Er wordt gekeken wat u zelf kunt en wat niet (meer). Ook de inzet van uw partner en/of kind(eren) wordt met u besproken. Voor sommige taken, zoals boodschappen doen of andere hand- en spandiensten, kunt u mogelijk een beroep doen op bezorgdiensten, een was-en strijkservice, uw buren of vrijwilligers.
Na het gesprek beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp via de gemeente en voor welke vorm.

De gemeente Heumen heeft met een aantal thuiszorgorganisaties contracten gesloten voor de levering van de beide vormen van de huishoudelijke hulp. Het gaat om:

Algemene voorziening Eenvoudige huishoudelijke hulp (HH1)

Huishoudelijke hulp is ondersteuning voor inwoners die hun huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. De ondersteuning bestaat uit het schoonmaken van de gangbare ruimten: toilet/badkamer, woonkamer, in gebruik zijnde slaapkamer en keuken en de daar naar toe leidende hal en gang, zo nodig om wassen en strijken.

De huishoudelijke hulp wordt geleverd door de thuiszorgorganisatie van uw keuze. Met hen overlegt u zelf wat er moet gebeuren en wanneer. U stuurt uw hulp zelf aan.

U betaalt een bijdrage in de kosten (klantbijdrage) per uur, dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen. Via het invullen van een formulier kunt u korting op de klantbijdrage aanvragen. Voor het betalen van de bijdrage ontvangt u een factuur van de gemeente. U kunt ervoor kiezen de gemeente Heumen te machtigen voor het automatisch incasseren van de klantbijdrage (zie hieronder). Lees voor meer informatie de folder Algemene voorziening eenvoudige huishoudelijke hulp (pdf, 267 kB).

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke hulp (HH2)

Het kan zijn dat er meer nodig is dan alleen eenvoudige huishoudelijke hulp. Bijvoorbeeld omdat u vergeetachtig wordt en een thuishulp niet meer goed kunt uitleggen wat gedaan moet worden of omdat u door uw beperking moeite heeft om structuur aan te brengen in het huishouden. Dan heeft u een thuishulp nodig die met u meedenkt over wat er moet gebeuren in huis en die u ook kan leren hoe u bepaalde klussen uitvoert.

U betaalt een bijdrage in de kosten. Het CAK berekent, stelt vast en int uw eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van de kosten, uw inkomen en uw persoonlijke situatie. Via www.hetcak.nl kunt u een proefberekening maken en vindt u meer informatie.

Huishoudelijke hulp voor zwaarbelaste mantelzorgers

U bent mantelzorger als u langdurig en intensief zorg of ondersteuning verleent aan een familielid, buurtbewoner of vriend; een naaste met wie u een persoonlijke band heeft.

Bent u een zwaarbelaste mantelzorger die niet toekomt aan eigen huishoudelijke taken of die het geven van ondersteuning aan een ander (de zorgvrager) als zwaar ervaart? Dan kunt u ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp aanvragen.

De gemeente Heumen werkt samen met Mantelzorg Heumen. Zij bieden ondersteuning aan alle mantelzorgers die in de gemeente Heumen wonen. Zij gaan met u in gesprek en informeren u nader over de ondersteuning in de vorm van eenvoudige huishoudelijke hulp.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Informeer bij Mantelzorg Heumen. Lees voor meer informatie de folder Huishoudelijke hulp voor zwaarbelaste mantelzorgers (pdf, 166 kB).

Automatische incasso

U kunt ervoor kiezen de gemeente Heumen te machtigen voor het automatisch incasseren van de klantbijdrage huishoudelijke hulp. Wanneer u uw persoonlijke gegevens, IBAN, datum en handtekening op de groene machtigingskaart (pdf, 222 kB) invult en deze terugstuurt aan de gemeente Heumen (dus niet aan uw bank), machtigt u de gemeente Heumen om de klantbijdrage huishoudelijke hulp voortaan automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Voorafgaand aan een afschrijving ontvangt u van ons altijd een factuur van de klantbijdrage huishoudelijke hulp, zodat u weet welk bedrag er omstreeks de vervaldatum van de factuur van uw bankrekening wordt afgeschreven.

Voor inlichtingen over de betaling van de factuur, de mogelijkheid van automatische incasso en overige inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Heumen via telefoonnummer 14 024, team Financiën.
 

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden