Huishoudelijke hulp

Home > Inwoners > Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

Kunt u door ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen in uw huishouden? In de Sociale Kaart kunt u zien welke organisaties in de gemeente Heumen huishoudelijke hulp aanbieden. Bent u hier niet voldoende mee geholpen? Wij kunnen u helpen door samen met u te zoeken naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een hulp in het huishouden.

Aanvragen

Een consulent van Vraagwijzer gaat met u in gesprek over uw situatie. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. In het gesprek wordt samen met u gekeken naar wat de beste oplossing is. 
Eerst kijken wij wat uw eigen mogelijkheden zijn of dat u geholpen bent met de inzet van een algemene voorziening voor eenvoudige huishoudelijke hulp (pdf, 260 kB). Hierbij maakt u zelf de keuze uit één van de 3 gecontracteerde zorgaanbieders. Als blijkt dat het nodig is, kunt u als mantelzorger eventueel een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp aanvragen.
Bent u een zwaarbelaste mantelzorger die niet toekomt aan eigen huishoudelijke taken of die geven van ondersteuning aan een ander (zorgvrager) als zwaar ervaart? Dan kunt u nu ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp voor mantelzorgers (pdf, 166 kB) aanvragen.

Na het gesprek weet u vaak meteen wat u doen kunt om uw probleem op te lossen. Is het gesprek aanleiding om een aanvraag voor een maatwerkvoorziening te doen? Dan ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de hulp krijgt.

Kosten

U betaalt een deel van de hulp zelf. Hoeveel dat is hangt af van de hoogte van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt.

  • Maakt u gebruik van de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp dan betaalt u een klantbijdrage aan de gemeente. Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen en uw persoonlijke situatie.
  • Maakt u gebruik van de maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent, stelt vast en int de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw persoonlijke situatie. Zie hiervoor ook de CAK-rekentool: www.hetcak.nl.
  • Maakt u gebruik van de huishoudelijke hulp voor mantelzorgers, dan betaalt u 5 euro per uur.

Een maatwerkvoorziening kan worden verstrekt in zorg in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Automatische incasso

U kunt ervoor kiezen de gemeente Heumen te machtigen voor het automatisch incasseren van de klantbijdrage huishoudelijke hulp. Wanneer u uw persoonlijke gegevens, IBAN, datum en handtekening op de groene machtigingskaart (pdf, 222 kB) invult en deze terugstuurt aan de gemeente Heumen (dus niet aan uw bank), machtigt u de gemeente Heumen om de klantbijdrage huishoudelijke hulp voortaan automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Voorafgaand aan een afschrijving ontvangt u van ons altijd een factuur van de klantbijdrage huishoudelijke hulp, zodat u weet welk bedrag er omstreeks de vervaldatum van de factuur van uw bankrekening wordt afgeschreven.

Voor inlichtingen over de betaling van de factuur, de mogelijkheid van automatische incasso en overige inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Heumen via telefoonnummer 14 024, team Financiën.
 

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden