Huisnummer aanvragen

Home > Inwoners > Huisnummer aanvragen

Huisnummer aanvragen

Wanneer een adres niet is opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), dan heeft dit adres geen juridische basis. Dat betekent dat een dergelijk adres niet mag worden gevoerd. Dit geldt ook wanneer het adres op eigen initiatief is gewijzigd door het toevoegen van een extra (huis)nummer of letter. De regels voor het aanvragen van een huisnummer vindt u in de Verordening straatnaamgeving en huisnummering.

Omgevingsvergunning of niet?

Een huisnummer kan gelijktijdig worden aangevraagd bij de aanvraag omgevingsvergunning van een nieuw te bouwen woning of bedrijf.

Is er in uw situatie geen omgevingsvergunning vereist, dan kunt u een huisnummer aanvragen door een mail te sturen naar wabo@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden