Hulp bij geldzorgen

Home > Inwoners > Hulp bij geldzorgen

Hulp bij geldzorgen

U kunt veel zelf doen om te voorkomen dat u financiële problemen krijgt of dat uw bestaande problemen erger worden. Heeft u hier hulp bij nodig? Of bent u in de schulden geraakt en kunt u er niet meer zelf uitkomen? Neem dan contact met ons op! Het is belangrijk dat u zich op tijd meldt voor hulp. 

Contact opnemen kan op verschillende manieren

 • Kom langs tijdens het wekelijkse inloopspreekuur op maandag en donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur op het gemeentehuis
 • Neem contact op via het telefonische spreekuur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur op telefoonnummer 14 024
 • Download het 'Aanmeldformulier Schuldhulpverlening' (pdf, 106 kB). Als u het volledig heeft ingevuld kunt u dit onder vermelding van 'Aanmelding schuldhulpverlening' mailen naar heumen@heumen.nl. U kunt het ook versturen per post (Postbus 200, 6580 AZ Malden) of afgeven op het gemeentehuis. Zodra wij uw formulier ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken
 • U kunt het aanmeldformulier ook opvragen en invullen bij de balie van de receptie van het gemeentehuis

Wat doen we na uw aanmelding?

Na uw aanmelding gaan we met u in gesprek. Samen kijken we naar uw financiële situatie en of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Daarbij kijken we naar:

 • uw bestaande schulden en financiële verplichtingen
 • het ontstaan van de schulden
 • uw (gezamenlijke) inkomen
 • uw vaste lasten en overige uitgaven
 • uw bestedingspatroon

We maken samen met u een plan van aanpak

Aan de hand van uw situatie maken we vervolgens samen met u een plan van aanpak. Uitgangspunt is te voorkomen dat u financiële problemen krijgt of dat uw bestaande problemen erger worden door te komen tot een oplossing voor uw schulden. Er zijn verschillende vormen van hulp mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan informatie en advies, budgetbegeleiding of budgetbeheer, hulp bij betalingsregelingen en schuldregelingstrajecten.

Schuldhulpverlening is niet vrijblijvend; er zijn een aantal voorwaarden

Schuldhulpverlening vraagt een grote inspanning van u:

 • u moet al uw schulden opgeven
 • er mogen geen nieuwe schulden of betalingsachterstanden ontstaan
 • u moet er voor zorgen dat u uw vaste lasten elke maand betaalt
 • u moet uw uitgaven aanpassen aan uw inkomen

Schuldhulpverlening gemeente Heumen is NVVK-gecertificeerd

Wij zijn aangesloten bij en geaudit door de NVVK, de landelijke branchevereniging voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening. Dit betekent dat de gemeente Heumen voldoet aan uniforme en controleerbare kwaliteitseisen en op de juiste manier schuldhulpverlening verleent.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden