Hulpfonds Heumen

Home > Inwoners > Hulpfonds Heumen

Hulpfonds Heumen

Stichting Hulpfonds Heumen zet zich in voor inwoners van de gemeente Heumen die tijdelijk een dringend financieel probleem hebben en niet (meer) in aanmerking komen voor andere regelingen of voorzieningen. Hulp van het Hulpfonds zorgt ervoor dat mensen zelf weer verder kunnen. Het gaat niet om blijvende inkomensondersteuning. Een voorbeeld: een werkloze inwoner komt in aanmerking voor een baan acht kilometer van de woonplaats waar hij woont. Hij heeft geen geld om een fiets te kopen. Het hulpfonds kan hem dan geld geven of lenen voor de aanschaf van een fiets, of hem eventueel een fiets geven.

Aanvraag indienen

Iedereen kan een aanvraag indienen bij het Hulpfonds. Dit kan via het aanvraagformulier op de website van het hulpfonds www.hulpfondsheumen.nl. Dit formulier kunt u mailen naar: aanvraag@hulpfondsheumen.nl of opsturen naar: Stichting Hulpfonds Heumen, Postbus 14, 6580 AA Malden. Het Hulpfonds neemt uw aanvraag in behandeling. U ontvangt hierover bericht. Meestal wordt dan een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden