Hulpmiddelen

Home > Inwoners > Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Er zijn tal van hulpmiddelen die kunnen helpen in het dagelijks leven. Sommige moet u zelf betalen. Andere vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW), daarvoor neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Heeft u een hulpmiddel langer nodig dan 6 maanden, dan is een vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) soms mogelijk.

Tijdelijk gebruik van hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik vallen niet onder de Wmo en worden niet vergoed door de gemeente. Tijdelijk wil zeggen: korter dan 6 maanden.

U kunt tijdelijke hulpmiddelen vaak lenen via www.zzg.zorggroep.nl. In de Thuiszorgwinkel Medipoint/ ZZG zorggroep leent, huurt of koopt u hulpmiddelen en verpleegartikelen. Denk aan krukken, douchestoel, een rollator, een rolstoel, borstkolf of wandelstok.

Voor speciale artikelen zoals een bed of een speciaal matras neemt u contact op met de Zorgcentrale via telefoonnummer 024 – 366 57 77. Daar wordt het juiste artikel voor u geïndiceerd en worden afspraken gemaakt voor bezorging.

Kosten tijdelijke hulpmiddelen

Hulpmiddelen lenen is meestal gratis met betaling van borg. Bij gebruik langer dan 6 maanden betaalt u huur of moet u ze kopen. Informeer bij de Thuiszorgwinkel naar prijzen. Soms is een vergoeding mogelijk via uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u gebruik maakt van de rolstoeluitleen van de gemeente Heumen zijn hier geen kosten aan verbonden. Een rolstoel kunt u voor een week lenen via de gemeente en is bedoeld voor zowel inwoners als niet-inwoners die slecht ter been zijn.

Hulpmiddelen via Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)

Sommige mensen kunnen zich vanwege een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Een rolstoel of een scootmobiel kan een oplossing zijn. Dit zijn hulpmiddelen, die regelt u zelf. Als u langer dan 6 maanden en rolstoel of scootmobiel nodig heeft, valt het gebruik misschien onder de Wmo.

Aanvragen

Voor de aanvraag van een rolstoel, scootmobiel of een ander hulpmiddel kunt u contact opnemen met Vraagwijzer van de gemeente Heumen. De zorgconsulent gaat met u in gesprek, onderzoekt de noodzaak en bespreekt samen met u wat voor u de beste oplossing is. Een aanvraag moet binnen 8 weken worden afgehandeld.

Voor een rolstoelvoorziening betaalt u geen eigen bijdrage. Maar voor een scootmobiel en alle andere hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage. Hoe en hoeveel u moet betalen hoort u van het CAK. Ga naar www.hetcak.nl voor een proefberekening.

Reparatie(kosten) rolstoel of scootmobiel (Wmo)

Heeft u een rolstoel of een scootmobiel in bruikleen en is deze kapot of versleten? Of is de accu van uw scootmobiel niet sterk genoeg? Neem dan contact op met de leverancier.

Heeft u een rolstoel of een scootmobiel in eigendom? Dan betaalt u de reparatiekosten van uw persoonsgebonden budget. Soms is een gedeeltelijke vergoeding van de kosten mogelijk. Informeer bij Vraagwijzer naar de mogelijkheden.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden