Hulpmiddelen

Home > Inwoners > Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Heeft u tijdelijk of voor een langere tijd hulpmiddelen nodig voor uw dagelijks leven, zodat u thuis zelfstandig kunt blijven wonen? Zoals een rolstoel, krukken of een scootmobiel? Dan kunt u deze lenen bij de Thuiszorgwinkel Medipoint (tijdelijk) of via een Wmo-indicatie (langdurig).

Tijdelijke hulpmiddelen

U kunt tijdelijke (zorg)hulpmiddelen (korter dan 6 maanden) lenen via de Thuiszorgwinkel Medipoint. Hier leent, huurt of koopt u hulpmiddelen en verpleegartikelen. Denk aan krukken, een douchestoel, een rollator, een rolstoel, een borstkolf of een wandelstok.
Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik vallen niet onder de Wmo en worden niet vergoed door de gemeente.
Zorghulpmiddelen lenen is meestal gratis met betaling van borg. Bij gebruik langer dan 6 maanden betaalt u huur of moet u ze kopen. Informeer bij de Thuiszorgwinkel naar de prijzen. Soms is een vergoeding mogelijk via uw zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij uw zorgverzekeraar.

Waar?

U kunt terecht bij Thuiszorgwinkel Medipoint via nummer (088) 1020100. Bezoekadres is: Marialaan 120 in Nijmegen.

Hulpmiddelen voor langere tijd

Heeft u langer dan 6 maanden een hulpmiddel nodig? Dan kunt u deze via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen bij onze gemeente. Het gaat dan om een rolstoel, een scootmobiel of een ander hulpmiddel.
U betaalt, behalve bij een rolstoel, een bijdrage in de kosten. Het CAK berekent en int uw eigen bijdrage. Vanaf 2020 is dat maximaal € 19,00 per huishouden, per maand. Zie voor meer informatie www.hetcak.nl

Waar?

U meldt zich hiervoor bij Vraagwijzer van de gemeente Heumen via nummer: (024) 358 83 00

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden