Inburgering

Home > Inwoners > Inburgering

Inburgering

De inburgering via gemeenten is per 1 januari 2013 komen te vervallen. Als u verplicht of vrijwillig wilt inburgeren, moet u dit zelf regelen. Meer informatie over inburgeren vindt u op www.inburgeren.nl.

Wet inburgering

In de Wet Inburgering staat dat mensen die in Nederland willen komen wonen, verplicht op de hoogte moeten zijn van de Nederlandse cultuur en taal. Om de Nederlandse cultuur te leren kennen moet daarom een inburgeringscursus gevolgd worden. De inburgeringsplicht is voor mensen van 16 tot 65 jaar.

Contact

Bij afdeling Sociale Zaken kunt u tijdens openingstijden terecht met vragen over inburgering.

U kunt ook terecht bij Vluchtingenwerk Heumen gevestigd in het Steenhuys (Kloosterhof 5, 6581 BT Malden). Te bereiken op 026 - 383 89 34 (alleen op maandag) en via heumen@vwon.nl. Er is een spreekuur elke maandag van 13.00 - 15.00 uur.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden