Individuele bijzondere bijstand

Home > Inwoners > Individuele bijzondere bijstand

Individuele bijzondere bijstand

Moet u bijzondere kosten maken en u heeft een laag inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand. Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor extra kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het zijn bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel;
  • Het zijn noodzakelijke kosten die u móet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld;
  • De kosten mogen nergens anders vergoed worden, ook niet door de (zorg)verzekeraar bijvoorbeeld.

Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten zijn:

  • eigen bijdragen in de kosten van de thuiszorg;
  • als u door uw persoonlijke situatie méér kosten heeft dan normaal voor het wassen en vervangen van kleding;
  • tijdelijk hoge woonlasten.

Voorwaarden

Voor individuele bijzondere bijstand mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. We bekijken of er sprake is van bijzondere, individuele en noodzakelijke kosten en of deze niet vergoed kunnen worden door uw zorgverzekering of andere regelingen. De kosten, waarvoor u individuele bijzondere bijstaand aanvraagt, moet u bij de aanvraag kunnen aantonen. Het is dus belangrijk om rekeningen te bewaren.

Aanvragen

U vraagt bijzondere bijstand aan met het aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf, 185 kB). Bent u al klant bij Sociale Zaken, dan kunt u het verkort aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf, 127 kb) invullen, omdat een aantal gegevens al bij de gemeente bekend zijn. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u afgeven aan de balie, mailen naar: heumen@heumen.nl of opsturen naar Sociale Zaken. Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen.

U moet de bijzondere bijstand aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Bij medische kosten moet Sociale Zaken vooraf de medische noodzakelijkheid kunnen bepalen voordat bijzondere bijstand wordt toegekend.

Contact

Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met Sociale Zaken of Vraagwijzer via telefoonnummer: 14 024. U kunt ook een mail sturen naar: soza@heumen.nl of vraagwijzer@heumen.nl. Zij bepalen aan de hand van de voorwaarden of u recht heeft op bijzondere bijstand en hoe hoog het bedrag is.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden