Inzage vergunningen

Home > Inwoners > Inzage vergunningen

Inzage vergunningen

Wilt u inzage in een (verleende) vergunning dan kunt u zich tijdens openingstijden melden bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis.

Prijs

Een omgevingsvergunning kunt u bij de balie digitaal inzien, hiervoor worden geen kosten berekend.
Een bouw- of andere vergunning die is verleend vóór oktober 2010, dus vóór de invoer van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunt u opvragen uit het archief van de gemeente Heumen. De kosten om iets te laten opzoeken in het archief bedragen € 20,15 per kwartier. Bij een inzage moet u dus altijd tenminste dat bedrag betalen.
Voor een kopie van een vergunning worden onderstaande kosten in rekening gebracht.

Formaat

zwart/wit (per pagina)

 kleur (per pagina)

A4 kopie

€ 1,90

 € 2,90

A3 kopie

€ 2,90

 € 3,25

A3 repro

€ 7,10

 € 11,20

Vergunningen vóór 1990

Alle bouwvergunningen van de gemeente Heumen uit de periode vóór 1990 zijn opgeslagen bij het Regionaal Archief Nijmegen. U kunt zelf stukken inzien tijdens openingstijden bij het Regionaal Archief Nijmegen, maar de gemeente Heumen kan deze ook voor u opvragen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden