Jaarlijkse financiële tegemoetkoming Wmo

Home > Inwoners > Jaarlijkse financiële tegemoetkoming Wmo

Jaarlijkse financiële tegemoetkoming Wmo

Leven met een chronische ziekte en/of beperking brengt extra kosten met zich mee. De gemeente Heumen heeft vanaf 1 januari 2015 een nieuwe compensatieregeling voor deze extra kosten: een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van €500 per persoon op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet u behoren tot de doelgroep en mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.

Aanvragen

U kunt een tegemoetkoming aanvragen via het aanvraagformulier participatievoorzieningen (pdf, 1.85 MB). Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het:

  • opsturen naar: Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden
  • afgeven bij: afdeling Sociale Zaken
  • mailen naar: soza@heumen.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met Vraagwijzer of Sociale Zaken via telefoonnummer: 14 024 of u kunt mailen naar: vraagwijzer@heumen.nl of soza@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden