Keukentafelgesprek

Home > Inwoners > Keukentafelgesprek

Keukentafelgesprek

Een consulent van Vraagwijzer of van het Kernteam gaat met u en eventueel samen een iemand uit uw naaste omgeving, in gesprek. Dit gesprek wordt ook wel een keukentafelgesprek genoemd, omdat de consulent bij u thuis komt. Of op een andere plek waar u zich prettig voelt.

Tijdens het gesprek kunt u uw vraag stellen of uw probleem benoemen. Samen met de consulent gaat u op zoek naar een antwoord of een eventuele oplossing. Daarbij wordt ook gekeken naar wat u zelf kunt doen of anderen uit uw netwerk. Soms zijn er voorzieningen, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn, die u kunnen helpen. Soms moet er gekeken worden naar een andere oplossing. Daarnaast wordt ook bekeken of er misschien nog meer dingen zijn die een rol spelen bij uw vraag of probleem. Al deze onderwerpen komen aan de orde tijdens het keukentafelgesprek.

U hoeft dit gesprek niet alleen te voeren. U kunt altijd iemand vragen hierbij aanwezig te zijn. Iemand waarvan u denkt dat deze persoon u het beste kan helpen. Denkt u hierbij aan uw partner, kinderen of een ander familielid, of een vriend of vriendin, uw buurvrouw of buurman, of wie u maar wilt. U kunt ook gebruik maken van een zogenaamde cliëntondersteuner. Dit is een onafhankelijke persoon die samen met u het gesprek voert met de consulent van Vraagwijzer of van het Kernteam.

Algemene voorziening of maatwerkvoorziening?

Soms is het nodig om een voorziening in te zetten. Dat kan een algemene voorziening zijn of een maatwerkvoorziening/individuele voorziening. Wat is het verschil tussen deze voorzieningen?

  1. Algemene voorzieningen: aanbod van diensten in de gemeente die toegankelijk zijn voor inwoners. Soms is een lichte toets nodig. Voorbeelden hiervan zijn dagbesteding, Vervoer op maat, personenalarmering of huishoudelijke hulp. In de meeste gevallen betaalt u een bijdrage, meestal aan de aanbieder.
  2. Maatwerkvoorziening: wanneer een algemene voorziening voor u geen passende oplossing is, kan een maatwerkvoorziening een betere oplossing zijn. Voorbeelden hiervan zijn een hulpmiddel (bijvoorbeeld een rolstoel), specialistische dagbesteding, huishoudelijke hulp of wonen met begeleiding. U betaalt een eigen bijdrage die wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK), www.hetcak.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden