Kiezers met een beperking

Home > Inwoners > Kiezers met een beperking

Kiezers met een beperking

Het is niet voor iedereen makkelijk of mogelijk om te kunnen stemmen. Hierbij kunnen handicaps, analfabetisme of wilsonbekwaamheid een rol spelen.

Hulp aan kiezers met verstandelijke handicap

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is volgens de Kieswet niet toegestaan. Er mag wel buiten het hokje uitleg worden gegeven over bijvoorbeeld het stembiljet.

Hulp aan kiezers met een lichamelijke beperking

Als u een lichamelijke beperking heeft en u wilt stemmen, dan kunt u hulp krijgen van een lid van het stembureau of een door uzelf aangewezen persoon.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden