Kinderopvang

Home > Inwoners > Kinderopvang

Kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf, bso, gastouder of gastouderbureau? Kijkt u dan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierin zijn alle geregistreerde kinderdagverblijven, bso’s, gastouders en gastouderbureaus opgenomen.

Kinderopvangtoeslag

Staat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van uw kind ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl

Handhaving en inspectie

De kwaliteitseisen waaraan de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten voldoen, staan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). De brochure Toezicht en handhaving in kinderopvang (pdf, 1.8 MB) gaat over het toezicht hierop door de GGD. 

Als een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal niet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet, dan moet de gemeente handhaven. De voorwaarden waaronder dit gebeurt leest u in de beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang Gemeente Heumen 2018 (pdf, 2 MB).

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u ook de inspectierapporten van alle kinderdagverblijven, bso’s en gastouderbureaus.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden