Klachten

Home > Inwoners > Klachten

Klachten

De gemeente Heumen probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het optreden van een medewerker of bestuurder. Heeft u hierover een klacht? Laat het ons dan weten, dat is uw recht! Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren. Een klacht gaat altijd over gedrag. Als u een klacht heeft, kunt u deze richten aan:

Gemeente Heumen
Juridische Zaken
Postbus 200
6580 AZ  Malden

Meer informatie

Meer informatie over de behandeling van klachten krijgt u van onze klachtencoördinator, Maarten van den Heuvel. Het telefoonnummer is 14 024 of mail naar heumen@heumen.nl

Jaarverslag

In het jaarverslag van de ombudsman 2017 leest u hoeveel en welke klachten er in 2017 zijn ingediend bij de gemeente Heumen. Het gaat dan om klachten over hoe (een medewerker van) de gemeente zich tegenover de klager of een ander heeft gedragen.

In het jaarverslag van de klachtencoördinator 2017 kunt u kennis nemen van het aantal klachten, de aard van de klachten, de wijze van afdoening van de klachten en de getroffen maatregelen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden