Klimaatneutraal Heumen 2050

Home > Inwoners > Klimaatneutraal Heumen 2050

Klimaatneutraal Heumen 2050

In het afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Heumen gewerkt aan een plan om van Heumen een klimaatneutrale gemeente te maken. Klimaatneutraal betekent dat Heumen geen negatieve bijdrage aan het klimaat levert. Op 6 april jl. heeft de gemeenteraad dit plan, de routekaart klimaatneutraal Heumen 2050, vastgesteld.

Om klimaatneutraal te worden moeten er de aankomende jaren forse stappen worden gezet. Er moeten maatregelen worden toegepast op het gebied van energiebesparing, maar ook kleinschalige en grootschalige duurzame energieopwekking. Bij kleinschalige duurzame energieopwekking gaat het over zonnepanelen op daken, warmtepompen en zonneboilers. Bij grootschalige duurzame energieopwekking gaat het over zonnevelden en windparken.

De gemeenteraad heeft besloten dat een combinatie van deze maatregelen nodig is om van Heumen een klimaatneutrale gemeente te maken.

In de afgelopen periode hebben zich bij de gemeente initiatiefnemers gemeld met plannen voor windenergie. De gemeente Heumen staat positief tegenover windenergie, maar realiseert zich dat een windpark een grote impact kan hebben op de omgeving. Om die reden is afgesproken dat de initiatiefnemers eerst moeten nagaan hoeveel draagvlak er is in de omgeving van de potentiƫle locatie en hoe zij de omgeving willen laten participeren.

Op basis van die informatie en gegevens over de te plaatsen windturbines neemt de gemeenteraad een principebesluit.

De initiatiefnemers van een potentieel windpark in de uiterwaarden tussen Overasselt en Nederasselt zijn inmiddels begonnen met het benaderen van de direct aanwonenden door middel van een brief. Belangrijk om te weten is dat de gemeente nog geen besluit heeft genomen over windmolens op deze locatie.

Raads- en commissievergaderingen

Tijdens de raads- en commissievergaderingen bespreekt de gemeenteraad voorgestelde plannen. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn, daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken. Meer informatie over inspreken tijdens een raads- of commissievergadering vindt u in de flyer Zo werkt de gemeenteraad (pdf, 315 kB).

Onderstaand vindt u een overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad waarin het onderwerp Klimaatneutraal Heumen 2050 aan de orde is gekomen of gaat komen.

2017

19 september: Commissie Grondgebied

13 juli: Raadsvergadering

6 april: Raadsvergadering 

2016

21 april: Raadsvergadering

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden