Koninklijke onderscheiding

Home > Inwoners > Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding

Als u iemand kent die een koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar daarvoor voordragen. Die persoon moet bijzondere verdiensten voor de samenleving hebben of hebben gehad.

Onderscheiding voor actieve vrijwilligers

De meeste uitreikingen gebeuren tijdens de ‘algemene gelegenheid’, beter bekend als de ‘lintjesregen'. Deze vindt elk jaar plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De uitreiking kan daarnaast ook plaatsvinden tijdens een bijzondere gelegenheid.

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Houdt u er dan rekening mee dat deze persoon nog als vrijwilliger actief moet zijn of op de lintjesregen rond Koningsdag hoogstens sinds één jaar mag zijn gestopt.

Neem eerst contact op met gemeente

Voordat u een aanvraag indient, is het verstandig om contact op te nemen met een medewerker van het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 024 of lintjes@heumen.nl. Deze medewerker kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen.

Wanneer aanvragen?

Als u iemand wilt voordragen, is het belangrijk om tijdig te beginnen. Het verzamelen van de benodigde gegevens en de standaardprocedure die daarna volgt, kosten veel tijd. Tot en met 15 juli in het lopende kalenderjaar kunt u een aanvraag doen voor Koningsdag in het daarop volgende jaar. Gaat het om een uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid, dan moet de aanvraag minimaal 6 maanden van te voren ingediend zijn.

U dient een aanvraag in met het voorstelformulier voor het voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Op de site lintjes.nl leest u alles over de procedures en voorwaarden. Hier kunt u ook veelgestelde vragen vinden. Voordat u de aanvraag indient, kunt u de gemeente laten controleren of deze compleet is. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden