Afstandscriterium

Afstandscriterium

Om voor een vergoeding van de vervoerskosten in aanmerking te komen moet de afstand tussen woning en school minimaal zes kilometer bedragen.

Dit afstandscriterium geldt echter niet voor leerlingen in het primair en regulier voortgezet onderwijs die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet in staat zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden