Dichtsbijzijnde toegankelijke school

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer achtergrondinformatie > Dichtsbijzijnde toegankelijke school

Dichtsbijzijnde toegankelijke school

Onder dichtstbijzijnd wordt verstaan: de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.

Toegankelijk betekent dat het onderwijs aansluit bij de behoefte van de leerling. Bij een eerste aanvraag of bij het vervoer naar een nieuwe school zal er door de gemeente altijd om een beschikking voor dat specifieke type onderwijs worden gevraagd.

Als de dichtstbijzijnde school niet toegankelijk is, doordat er bijvoorbeeld een wachtlijst is, moet u hier bij de aanvraag een bewijs van bij te voegen.

Schoolkeuze gebaseerd op godsdienst of levensbeschouwing van de ouders/verzorgers wordt door de gemeente gerespecteerd.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden