Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Voor kinderen die in het schooljaar 2019-2020 primair onderwijs krijgen, kan er, wanneer het gecorrigeerde verzamelinkomen over het jaar 2017 van beide gezaghouders meer bedroeg dan € 26.550, een eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Die eigen bijdrage noemen we het drempelbedrag. Dit bedrag is gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer over de afstandsgrens van 6 kilometer. Uitgaande van de kosten van het openbaar vervoer op grond van de zone-indeling, komt dit neer op een bedrag van € 702,00 voor een heel schooljaar.

In het geval het verzamelinkomen minder was dan € 26.550 vervalt de eigen bijdrage. Dit moet u dan middels een inkomensverklaring (IB60 formulier, opvraagbaar bij de belastingdienst) aan de gemeente aantonen. In plaats van een inkomensverklaring kunt u ook de aanslag inkomstenbelasting 2017 indienen.

Voor leerlingen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen is de eigen bijdrage niet van toepassing.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden