Soort vervoer

Soort vervoer

 De verschillende soorten vervoer in volgorde van zelfstandigheid zijn:

  • (Brom)fiets: u ontvangt een kilometervergoeding á € 0,09 per kilometer. Bij een fiets vergoeding hoeft u geen eigen bijdrage te betalen
  • (Brom)fiets met begeleiding: er rijdt een begeleider mee die ook een kilometervergoeding krijgt.*
  • Openbaar vervoer: u hebt recht op een financiële vergoeding gebaseerd op een Vrij Reizen-abonnement. Voor kinderen t/m 18 jaar is dit € 60,00 per maand. Voor volwassenen is dit € 75 per maand
  • Openbaar vervoer met begeleiding: hiervoor geldt hetzelfde als voor vervoer per (brom)fiets met begeleiding
  • Aangepast vervoer: zijn bovenstaande opties fysiek niet mogelijk, ontbreekt het openbaar vervoer of is de reistijd langer dan anderhalf uur en is dit met minimaal 50% terug te brengen komt u in aanmerking voor het aangepast vervoer. De gemeente meldt u hiervoor dan aan bij de vervoerder en neemt de bekostiging voor zijn rekening
  • Eigen vervoer: Het is ook mogelijk zelf uw kind (eventueel in combinatie met andere kinderen) naar school te brengen. U ontvangt dan een kilometervergoeding á € 0,19 als u recht heeft op aangepast vervoer, anders een bedrag gebaseerd op de kosten van het openbaar vervoer.

*voor begeleiding geldt één vergoeding ongeacht het aantal kinderen. Vergoeding voor begeleiding geldt alleen voor leerlingen die jonger zijn dan negen jaar.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden