Woning

Woning

Onder het begrip woning wordt in de verordening verstaan: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft.

Vervoer naar een ander adres dan de woning, een zorginstelling of crisisopvang maakt geen deel uit van het leerlingenvervoer en wordt dus ook niet vergoed.

Wel is het mogelijk uw kind bij voorschoolse opvang op te halen en naar naschoolse opvang weg te brengen. Deze BSO moet zich dan wel binnen de gemeentegrens bevinden.

Zorg bij de aanvraag voor een structureel (twee)wekelijks ophaal- en wegbrengschema.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden