Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een gemeentelijke vergoeding van de vervoerskosten van en naar school. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt van een aantal zaken af.

Voorwaarden

  • Uw kind woont in de gemeente Heumen
  • Uw kind zit op een school die op meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt.

Het leerlingenvervoer geldt alleen voor de volgende soorten scholen:

  • scholen voor primair onderwijs: hiertoe hoort het regulier (BO) en speciaal basisonderwijs (SBO)
  • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (V)(SO)
  • scholen voor regulier voortgezet onderwijs voor zover uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft waardoor het niet zelf met het openbaar vervoer naar school kan.

U komt alleen voor een vergoeding in aanmerking voor de afstand tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school.

Soorten vervoer

De hoogte van de vergoeding waarop recht wordt gemaakt is afhankelijk van het soort vervoer. Hierbij wordt gekeken naar de fysieke en geestelijke vermogens van het kind, zijn/haar zelfstandigheid en ontwikkeling. Het inzicht van de ouders en van de scholen zijn hierin zeer bepalend. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u door de gemeente wordt uitgenodigd voor een gesprek om zo een zorgvuldig inzicht in de situatie te krijgen.

Leerlingenvervoer aanvragen

U kunt op twee manieren leerlingenvervoer aanvragen:

Lees de toelichting goed door zodat u niet vergeet de gevraagde bijlagen mee te sturen. Let op: de visie van de school van de leerling weegt zwaar. Bij het aanvraagformulier treft u een vervoersadvies aan dat door de school ingevuld moet worden.

U ontvangt de vergoeding zo spoedig mogelijk. De gemeente beslist namelijk binnen 8 weken of u een vergoeding of vervoer krijgt. U krijgt de vergoeding niet met terugwerkende kracht.

Vraagt u in de loop van het schooljaar leerlingenvervoer aan? Dan krijgt u binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of u een vergoeding krijgt.

Eigen bijdrage

Als uw kind een basisschool bezoekt, moet u mogelijk een eigen bijdrage (drempelbedrag) in de vervoerskosten betalen. Dit drempelbedrag is € 702 per schooljaar als uw verzamelinkomen hoger is dan € 26.550 (peiljaar 2017, geldend voor schooljaar 2019-2020). Is uw gezamenlijke inkomen lager dan vervalt de eigen bijdrage.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling publiekszaken. Dat kan op 3 manieren:

  • op afspraak
  • per e-mail naar leerlingenvervoer@heumen.nl.
  • Belt u liever? Dat kan op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30 uur tot 17.00 (vrijdag tot 13.00) uur via het telefoonnummer 14 024.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden