Mantelzorg

Home > Inwoners > Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degenen voor wie ze zorgen. Vanwege de persoonlijke band gaat het niet om een keuze, maar overkomt het u.

In Nederland zorgen 3,7 miljoen mensen voor een ander. Zo’n 750.000 mantelzorgers doen dit meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden. Ook in de gemeente Heumen zijn veel mantelzorgers actief.

Als mantelzorger staat u niet alleen!

Als mantelzorger is het niet eenvoudig de balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor uzelf. Bij Mantelzorg Heumen krijgt u informatie, advies en praktische en emotionele ondersteuning. Zo kan Mantelzorg Heumen u helpen vervangende zorg te regelen, zodat u ook een keer vrij kunt zijn. Een groep vrijwilligers in de gemeente Heumen kan tijdelijk de zorg overnemen (BOS project Malderburch, contact via welzijn@malderburch.nl). Zij ondersteunen tevens bij het aangaan van nieuwe contacten en activiteiten.

Mantelcafé

Om de twee maanden organiseert Mantelzorg Heumen bovendien een contactmiddag voor mantelzorgers; het Mantelcafé. Deze vindt altijd plaats op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur in de Muse in Malden. U vindt de data van het mantelcafé in de activiteitenkalender van Mantelzorg Heumen. Hierin staan ook cursussen en andere activiteiten

Vrijwilligerspolis voor mantelzorgers

Gemeente Heumen heeft bij Vrijwilligersnet Nederland de Vrijwilligerspolis afgesloten. Heumense inwoners die vrijwilligerswerk doen zijn hierdoor goed verzekerd tijdens hun inzet. Ook inwoners die mantelzorger zijn, vallen onder deze verzekering. De gemeente betaalt de jaarlijkse kosten van de Vrijwilligerspolis. Voorwaarde voor deelname aan de Vrijwilligerspolis is dat de mantelzorger is geregistreerd bij Mantelzorg Heumen.

Meer informatie

Mantelzorg Heumen is gevestigd in Malderburch, Broekkant 16 in Malden. U kunt contact opnemen met Anita de Roos of Kim Falk, consulenten mantelzorg via tel. (024) 357 05 70 of e-mail: mantelzorgheumen@malderburch.nl. Kijk ook eens op de website www.mantelzorginheumen.nl.

Mantelzorg Heumen

T (024) 357 05 70

E mantelzorgheumen@malderburch.nl

W www.mantelzorginheumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden