Mantelzorgwaardering

Home > Inwoners > Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in onze samenleving. Ieder jaar in november, rond de Dag van de Mantelzorg, besteedt de gemeente dan ook extra aandacht aan mantelzorgers die langdurig zorg bieden aan een partner, kind, familielid, vriend of kennis. De gemeente doet dit in de vorm van een cadeaubon van € 50: de mantelzorgwaardering. Bent u inwoner van de gemeente Heumen en heeft u een mantelzorger die u wilt bedanken? Dan kunt u bij de gemeente Heumen tot 1 oktober een verzoek voor de mantelzorgwaardering indienen.

Voorwaarden

Aan het aanvragen van een mantelzorgwaardering zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • U woont thuis en bent inwoner van de gemeente Heumen;
  • U ontvangt geen zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • U kunt één keer per jaar een mantelzorgwaardering schriftelijk aanvragen voor maximaal 2 mantelzorgers;
  • De mantelzorger verleent bovengebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is de hulp die redelijkerwijs van huisgenoten onderling mag worden verwacht. Bovengebruikelijke zorg gaat verder dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven. Voor minderjarige kinderen geldt dat ouders ze behoren te verzorgen en op te voeden, ook als een kind een ziekte, aandoening of beperking heeft. Er is sprake van niet-gebruikelijke zorg, als een kind op het gebied van Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding in chronische situaties redelijkerwijs meer zorg nodig heeft dan een kind van dezelfde leeftijd zonder beperkingen;
  • De mantelzorg die aan u wordt verleend is doorgaans langdurig en/of intensief. De hulp bestaat uit verzorging, maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn zoals het voeren van een huishouden. We gaan uit van minstens 3 maanden voor de duur van 8 uur per week; 
  • De mantelzorger zorgt niet vanuit een hulpverlenend beroep en is geen vrijwilliger (vanuit een vrijwilligersorganisatie);
  • De mantelzorger verleent geen zorg vanuit een persoonsgebonden budget, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden, waarin aanvullend bovengebruikelijke zorg wordt geleverd.

Aanvragen

U kunt een verzoek voor mantelzorgwaardering indienen via het formulier Mantelzorgwaardering 2017. U kunt dit mailen naar mantelzorgheumen@malderburch.nl of afgeven bij / opsturen naar:

Gemeente Heumen
T.a.v. Mantelzorgwaardering
Kerkplein 6
6581 AC Malden

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden