Melding doen

Home > Inwoners > Melding doen

Melding doen

Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Maak een melding!

Online melden is eenvoudig

Wij maken hiervoor gebruik van de app Verbeterdebuurt. Download de gratis app op uw smartphone of tablet en registreer uzelf eenmalig. Uw meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente binnen. Foto's kunnen eenvoudig worden meegestuurd. U kunt op de kaart direct zien of uw melding al eerder is gedaan en ook of het probleem reeds is opgelost.

Melding doen
 

Niet online? Bel de gemeente

U kunt de melding ook telefonisch doorgeven. Bel met het Klantcontactcentrum (KCC) via telefoonnummer 14 024.

Melding provincie

Als de gemeente een melding ontvangt die voor de provincie is bedoeld, dan stuurt de gemeente die melding door. Provinciale wegen - en de daarbij horende openbare verlichting - zijn eigendom van de provincie Gelderland. Het gaat om de A73 (RWS), de Rijksweg door Malden (N844) en Molenhoek (N271) en aansluitend de J.J. Ludenlaan (inclusief parallelweg) en doorgaande route door Overasselt en Nederasselt (N846 en N324). U kunt provinciale wegen herkennen aan de groene bordjes langs de kant van de weg.

Wilt u zelf de melding doen bij de provincie? Graag. Ga naar www.gelderland.nl/meldingdoen. Bellen kan ook: 026 359 99 99 of mailen naar provincieloket@gelderland.nl.

Melding milieuklachten

Met milieuklachten over bedrijven kunnen inwoners terecht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. Ook kunt u een melding doen over (verdacht) grondverzet en verontreinigingen van oppervlaktewater. De omgevingsdienst behandelt geen klachten over afval van particulieren of vliegtuiglawaai.

U kunt uw klacht digitaal melden via het klachtensysteem S@men of telefonisch binnen kantooruren: 14 024.
Geluidsoverlast door horeca kunt u telefonisch melden bij de politie: 0900 8844.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden